Ubezpieczenia

Ubezpieczenie dla cudzoziemca

Każdy cudzoziemiec spoza strefy Schengen przybywający do jedno z 26 krajów objętych umową ma obowiązek posiadania polisy. Ubezpieczenie dla cudzoziemca gwarantuje pokrycie kosztów leczenia niezależnie od wybranego państwa. Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca zapewnia nie tylko pokrycie wydatków związanych z opieką medyczną, ale też jej organizację. Jest to szczególnie ważne, gdy przebywa się w obcym kraju.

Polisa ubezpieczeniowa dla cudzoziemca potrzebna jest zarówno do wizy jak i karty pobytu, a także w przypadku ruchu bezwizowego. Musi ona zostać wykupiona do każdego rodzaju wizy. Przyjazdy w celach turystycznych, biznesowych, związanych z pracą, a także nauką wymagają aktualnego ubezpieczenia. Nie ma znaczenia, czy wizyta będzie dwudniowa czy też będzie to pobyt o maksymalnej długości, czyli 36 miesięcy. Każda osoba, która chce przebywać w Polsce lub innym kraju członkowskim musi dopełnić niezbędne formalności.

Ubezpieczenie dla gości zagranicznych

Osoby, które nie zamieszkują strefy Schengen, a chcą odwiedzić jeden z 26 krajów porozumienia muszą otrzymać formalną zgodę. Oficjalnie jest to wiza dla obcokrajowca lub karta pobytu. Niezależnie od celu podróży obowiązkowe jest również medyczne ubezpieczenie dla gości zagranicznych. Powinni być oni objęci świadczeniami przez cały czas pobytu na terenie Polski. Nie istotne jest przy tym, czy prawo wymaga dla nich wiza czy też nie.

Zagraniczni goście, którzy na stałe mieszkają poza strefą Schengen, a chcą podróżować na jej obszarze muszą posiadać medyczną polisę ubezpieczeniową dla obcokrajowców. Dotyczy to także obywateli państw, którzy nie potrzebują wizy, aby przekroczyć granicę strefy. To między innymi USA, Kanada, Japonia, Izrael, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ubezpieczenie dla pracownika

Ubezpieczenie dla obcokrajowca pracującego w Polsce lub innym kraju Schengen Wszystkie osoby, które chcą przyjechać do Polski lub innego państwa strefy Schengen muszą posiadać niezbędne dokumenty. Potrzebne są m.in. wiza i ubezpieczenie medyczne, które jest obowiązkowe przy ubieganiu się o wizę. Jest niezbędne również podczas całego pobytu na terytorium strefy.

Zgodnie z wymogami prawnymi osoba spoza strefy Schengen i UE, która chce spędzić w Polsce więcej czasu musi to uzasadnić. Ma obowiązek podać cel i warunki pobytu. Zawierane jest to w dokumentach pobytowych. Każdy z nich jest ważny jeśli dodatkowo jest wykupione ubezpieczenie dla obcokrajowca pracującego w Polsce.

Ubezpieczenie dla studenta

O polisę ubezpieczeniową powinien zadbać każdy obcokrajowiec planujący przyjazd do Polski lub innego kraju strefy Schengen. Muszą o tym pamiętać również studenci starający się o wizę.

Ubezpieczenie dla studenta obcokrajowca potrzebne jest tym, którzy rozpoczynają naukę na jednej z krajowych lub europejskich uczelni. Medyczne ubezpieczenie dla studenta obcokrajowca niezbędne jest również dla doktorantów oraz seminarzystów. Dwa najważniejsze dokumenty, które są potrzebne, aby wjechać do Polski będąc cudzoziemcem to ważny dokument podróży, np. paszport oraz wiza.

Ubezpieczenie do karty pobytu

Wszyscy obcokrajowcy przebywający w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej i strefy Schengen muszą posiadać dokumenty uprawniające ich do pobytu. Jednym z nich jest ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca. Zawierać muszą je osoby ubiegające się o wizy. Podobnie jak cudzoziemcy starający się o karty pobytu. Ubezpieczenie do karty pobytu jest również wymagane.Aplikując o kartę pobytu w Polsce obcokrajowiec, który nie podlega pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi sam zadbać o swoje ubezpieczenie.

Ubezpieczenie do karty pobytu dla cudzoziemca musi być zawarte na jego wniosek. Potwierdzeniem podpisania polisy ubezpieczeniowej jest dokument wystawiany przez ubezpieczyciela. Ponadto wymagają go polskie urzędy, m.in. urzędy wojewódzkie i urzędy do spraw cudzoziemców. Reasumując, tylko z ważną polisą medyczną można wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce.

Ubezpieczenie dla sportu

Niezależnie od celu podróży, wieku i statusu każdy obcokrajowiec powinien ubezpieczyć się. Wybierając się do Polski lub innego kraju Schengen należy mieć ubezpieczenie medyczne zapewniające ochronę lekarską i szpitalną. Bez względu na to, czy wizyta ma charakter kilkudniowy czy też planowany jest dłuży pobyt.
Planując wyjazd warto też uwzględnić też dodatkowe aktywności, w tym też sportowe. Dlatego też można rozszerzyć warunki polisy. Ubezpieczenia medyczne dla cudzoziemców do wizy Schengen i karty pobytu mogą pokrywać koszty leczenia po wypadkach, do których doszło w czasie amatorskiego uprawiania sportów.

Kup polisę