Ubezpieczenie dla pracownika

Ubezpieczenie dla obcokrajowca pracującego w Polsce lub innym kraju Schengen Wszystkie osoby, które chcą przyjechać do Polski lub innego państwa strefy Schengen muszą posiadać niezbędne dokumenty. Potrzebne są m.in. wiza i ubezpieczenie medyczne, które jest obowiązkowe przy ubieganiu się o wizę. Jest niezbędne również podczas całego pobytu na terytorium strefy.

Cudzoziemiec, który planuje podjąć legalną pracę musi zawrzeć ubezpieczenie dla obcokrajowca pracującego w Polsce i spełniać określone warunki. Reguluje to litera prawa. Przede wszystkim obcokrajowiec powinien:

  • mieć ważną wizę zezwalającą na pobyt,
  • posiadać inne zezwolenie uprawniające do przebywania na terytorium RP,
  • przebywać w Polsce w ramach ruchu bezwizowego,
  • dysponować paszportem ze stemplem świadczącym o trwaniu procedury zezwalającej na pobyt.

Zgodnie z wymogami prawnymi osoba spoza strefy Schengen i UE, która chce spędzić w Polsce więcej czasu musi to uzasadnić. Ma obowiązek podać cel i warunki pobytu. Zawierane jest to w dokumentach pobytowych. Każdy z nich jest ważny jeśli dodatkowo jest wykupione ubezpieczenie dla obcokrajowca pracującego w Polsce. Długość pobytu cudzoziemca zależy od posiadanych dokumentów i uprawnień. Mogą to być:

  • pobyt w ramach ruchu bezwizowego – obcokrajowiec może przebywać na terytorium RP przez 90 dni w czasie 180 dni,
  • pobyt na podstawie wydanej przez inne państwo członkowskie wizy długoterminowej lub
    dokumentu pobytowego – cudzoziemiec ma prawo do pobytu w innych państwach członkowskich
    niż to, które wydało wizę (w tym w Polsce) w czasie ważności wizy nieprzekraczającym 90 dni w okresie 180-dniowym.

Cudzoziemiec mieszkający w Polsce musi również okazywać dokumenty w przypadku kontroli. To m.in. dokument podróży, wiza lub dokument pobytowy, a także polisa ubezpieczeniowa dla obcokrajowca. Ubezpieczenie cudzoziemca zatrudnionego w Polsce Obcokrajowiec przebywający w Polsce jest zobowiązany, aby posiadać dokumenty uprawniające do wykonywanej pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy. Powinien też na prośbę władz pokazać, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem. Potrzebne jest też aktualne ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemca pracującego w Polsce. Każdy cudzoziemiec zanim zacznie starania o wizę i pracę w Polsce powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo i finanse. Podstawą tego jest prywatne ubezpieczenie dla cudzoziemca
pracującego w Polsce. Można je zawrzeć z firmą ubezpieczeniową wybierając najbardziej optymalną ofertę. O prywatną polisę ubezpieczeniową powinny zadbać przede wszystkim osoby, które nie podjęły jeszcze pracy lub te, które pracują na podstawie umowy o dzieło. To rozwiązanie idealne też dla tych, którzy czekają na uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Ubezpieczenia medyczne dla obcokrajowców pracujących w Polsce są popularne przede wszystkim wśród obywateli państw Europy Wschodniej. Zdrowotne ubezpieczenie dla Ukraińców, polisy medyczne dla Rosjan, ubezpieczenia medyczne dla Białorusinów cieszą się największym powodzeniem. Medyczne ubezpieczenie dla obcokrajowców pracujących w Polsce można z łatwością zawrzeć online. Formalności trwają zaledwie kilka minut, a procedury są proste.

Kup polisę