Ubezpieczenie do wizy krajowej

Ubezpieczenie medyczne do wizy krajowej

Wizy krajowe i ubezpieczenia do wizy krajowej to dokumenty uprawniające do legalnego pobytu w Polsce. Na jej terytorium przez 90 dni mogą przebywać bez rejestracji obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Możliwość taką mają też obywatele państw trzecich, czyli osoby, które nie są obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii. Natomiast osoby spoza wspólnoty europejskiej, które nie posiadają dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, potrzebują wizy i
ubezpieczenia. Wiza krajowa to inaczej wiza typu D. Najczęściej wydawana jest na dłuższe pobyty. Często wiążą się one ze sprawami rodzinnymi, studiami lub pracą. Jest to wiza uprawniająca do jednego, dwóch lub wielu pobytów. Jednak ich łączny czas nie może przekroczyć 90 dni. Wiza krajowa D przyznawana maksymalnie na rok. Jej ważność rozpoczyna się najpóźniej w trzecim miesiącu od momentu wydania dokumentu. Należy pamiętać, że niezbędne jest medyczne ubezpieczenie do wizy krajowej.
Wiza typu D pozwala poruszać się po strefie Schengen. Czas pobytu w innych krajach, na podstawie dokumentu wystawionego przez polski organ, to nie więcej niż 90 dni w ciągu 180 dni. Zawarte ubezpieczenie do wizy krajowej ważne jest również w innych państwach strefy.

Medyczne ubezpieczenia do wizy krajowej dla obcokrajowców

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców do wizy D powinno obejmować cały okres pobytu i jest obligatoryjne. Zgodnie z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach z 28 października 2020 r. wprowadzono określone wymogi dotyczące ubezpieczeń. Muszą je zawierać wszystkie polisy ubezpieczeniowe dla cudzoziemców. Aktualnie ubezpieczenie podróżnych na potrzeby wiz krajowych typu D powinny spełniać następujące wymagania:

  1. Ubezpieczenie do wizy krajowej musi zapewniać całodobową usługę centrum alarmowego.
  2. Medyczne ubezpieczenie do wizy D powinno gwarantować ochronę w minimalnej kwocie w wysokości 30 000 euro.
  3. Polisa ubezpieczeniowa dla obcokrajowca musi być ważna przez cały okres planowanego pobytu.
  4. Ubezpieczenie do wizy krajowej ma obowiązek pokrywać wszelkie wydatki związane z opieką zdrowotną, które mogą wyniknąć podczas pobytu. Zalicza się do tego również konieczność podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebę nagłej pomocy medycznej, koniecznego leczenia szpitalnego lub śmierci.
Dlatego wybierając ubezpieczenie do wizy D ważne jest, aby wybrać sprawdzonego i zaufanego ubezpieczyciela.
Kup polisę