Ubezpieczenie dla cudzoziemca

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowca

Każdy cudzoziemiec spoza strefy Schengen przybywający do jedno z 26 krajów objętych umową ma obowiązek posiadania polisy. Ubezpieczenie dla cudzoziemca gwarantuje pokrycie kosztów leczenia niezależnie od wybranego państwa. Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca zapewnia nie tylko pokrycie wydatków związanych z opieką medyczną, ale też jej organizację. Jest to szczególnie ważne, gdy przebywa się w obcym kraju.

Polisa ubezpieczeniowa dla cudzoziemca potrzebna jest zarówno do wizy jak i karty pobytu, a także w przypadku ruchu bezwizowego. Musi ona zostać wykupiona do każdego rodzaju wizy. Przyjazdy w celach turystycznych, biznesowych, związanych z pracą, a także nauką wymagają aktualnego ubezpieczenia. Nie ma znaczenia, czy wizyta będzie dwudniowa czy też będzie to pobyt o maksymalnej długości, czyli 36 miesięcy. Każda osoba, która chce przebywać w Polsce lub innym kraju członkowskim musi dopełnić niezbędne formalności.

Obowiązek ten wynika z tego, że osoby spoza strefy nie są objęte świadczeniami publicznymi. W przypadku Polski nie podlegają opiece Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców są wymagane niezależnie od położenia ich kraju i zawierane są na tych samych zasadach.

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców

Oferujemy m.in. ubezpieczenia medyczne dla Białorusinów, Rosjan, czy polisy medyczne dla obywateli Ukrainy. To mieszkańcy krajów bezpośrednio sąsiadujących z Polską, ale nie należące do obszaru Schengen, dlatego posiadanie ubezpieczenia jest niezbędne.

Oto do jakich dokumentów pobytu potrzebne jest ubezpieczenie dla cudzoziemca:

  • ubezpieczenie dla cudzoziemca do wizy krajowej
  • ubezpieczenie dla obcokrajowca do wizy Schengen
  • polisa medyczne dla obcokrajowca do karty pobytu
  • ubezpieczenie w ruchu bezwizowym dla cudzoziemca

Podsumowując, medyczne ubezpieczenia dla obcokrajowców zapewniają komfort podróżowania bez ryzyka nieoczekiwanych wydatków spowodowanych ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami lub problemami zdrowotnymi. Dzięki polisie ubezpieczeniowej można podróżować po 26 krajach strefy Schengen bez obaw.

Ubezpieczenie podróżne dla obcokrajowców jest konieczne przy ubieganiu się o wizę Schengen i regulują to oficjalne przepisy – „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.”, które weszło w życie 5 kwietnia 2010 r.
Kup polisę