Ubezpieczenie dla gości zagranicznych

Osoby, które nie zamieszkują strefy Schengen, a chcą odwiedzić jeden z 26 krajów porozumienia muszą otrzymać formalną zgodę. Oficjalnie jest to wiza dla obcokrajowca lub karta pobytu. Niezależnie od celu podróży obowiązkowe jest również medyczne ubezpieczenie dla gości zagranicznych. Powinni być oni objęci świadczeniami przez cały czas pobytu na terenie Polski. Nie istotne jest przy tym, czy prawo wymaga dla nich wiza czy też nie.

Zagraniczni goście, którzy na stałe mieszkają poza strefą Schengen, a chcą podróżować na jej obszarze muszą posiadać medyczną polisę ubezpieczeniową dla obcokrajowców. Dotyczy to także obywateli państw, którzy nie potrzebują wizy, aby przekroczyć granicę strefy. To między innymi USA, Kanada, Japonia, Izrael, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Osoby, które nie potrzebują wiz mogą zostać w Polsce przez trzy miesiące. Jeśli planują dłuższy pobyt wiza jest w dalszym ciągu wymagana. Dodatkowo jest ona potrzebna, jeśli cudzoziemiec przyjeżdża do Polski, aby podjąć pracę. Jeżeli cele podróży są rekreacyjne niezmiennie obowiązkowe jest turystyczne ubezpieczenie dla gości zagranicznych

Ubezpieczenie medyczne dla gości zagranicznych

Turystyczna polisa ubezpieczeniowa dla gości zagranicznych zawierana jest na indywidualnych warunkach. Zakres ochrony jest bardzo szeroki i pozwala dostosować turystyczne ubezpieczenie zdrowotne do konkretnych potrzeb.

Ważne jest, że podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca można rozszerzyć. Korzystną opcją jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Wówczas zwiększa się zakres pakietu ochronnego.

Można m.in. zwiększyć zakres ubezpieczenia medycznego o:

  1. uprawianie amatorskich sportów zimowych lub sportów wysokiego ryzyka i wyczynowych,
  2. wykonywanie przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka,
  3. następstwa nieszczęśliwych wypadków (obejmuje to świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku),
  4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego)
Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców powinno zostać zawarte z licencjonowaną firmą akceptowaną w kraju Schengen, do którego planowana jest podróż.
Kup polisę