Sport

Niezależnie od celu podróży, wieku i statusu każdy obcokrajowiec powinien ubezpieczyć się. Wybierając się do Polski lub innego kraju Schengen należy mieć ubezpieczenie medyczne zapewniające ochronę lekarską i szpitalną. Bez względu na to, czy wizyta ma charakter kilkudniowy czy też planowany jest dłuży pobyt.

Planując wyjazd warto też uwzględnić też dodatkowe aktywności, w tym też sportowe. Dlatego też można rozszerzyć warunki polisy. Ubezpieczenia medyczne dla cudzoziemców do wizy Schengen i karty pobytu mogą pokrywać koszty leczenia po wypadkach, do których doszło w czasie amatorskiego uprawiania sportów.

W polisie ubezpieczeniowej dokładnie zostaną wyszczególnione amatorskie dyscypliny sportowe, które objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Do sportów, które można objąć ubezpieczeniem zaliczają się do nich m.in.:

 • bieganie
 • jazda na rowerze
 • jazda konna
 • jazda konna
 • narciarstwo
 • pływanie
 • narty wodne
 • nurkowanie (do 10m)
 • gra w golfa
 • fitness & bodybuilding
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • piłka ręczna
 • siatkówka
 • rafting (WW1)
 • trekking (do 3000m)
 • tenis
 • squash
 • snorkelling
 • snowboarding

Obowiązkowe ubezpieczenie do wizy i karty pobytu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

Ustalona ustawowo min. kwota ubezpieczenia

Kraje europejskie należące do Strefy Schengen i UE wymagają od obcokrajowców posiadania ubezpieczenia medycznego. Każdy kto ubiega się o wizę lub kartę pobytu, zobowiązany jest wykupić polisę medyczną. Ubezpieczenie dla cudzoziemca musi być ważne przez cały okres pobytu. Natomiast min. suma ubezpieczenia to 30000 euro.

Ubezpieczenia dla obcokrajowców ważne w urzędach w całej strefie

Medyczne ubezpieczenia dla obcokrajowców aprobowane są przez instytucje wydające wizy i karty pobytu, urzędy wojewódzkie oraz inne państwowe podmioty. Polisa ubezpieczeniowa ważna jest w 26 krajach strefy Schengen

Kup polisę