Zakres ochrony

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców przeznaczone jest dla osób, które nie są objęte publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że nie mogą podejmować leczenia w ramach NFZ. Dlatego też cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Polski lub innego państwa strefy Schengen potrzebują ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenia medyczne dla cudzoziemców są świadczeniami prywatnymi, które zapewniają możliwość bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia. Zakres ochrony ubezpieczenia wskazany jest w każdej polisie. Wiele jej warunków jest ustalonych ustawowo.

Zawsze jednak zakres ochrony ubezpieczenia można rozszerzyć.

Obowiązkowe ubezpieczenia medyczne dla obcokrajowców dotyczą każdego. Wymagane są ubezpieczenia zdrowotne dla studentów obcokrajowców, polisy dla cudzoziemców pracujących w Polsce i strefie Schengen oraz dla gości zagranicznych odwiedzających kraje strefy z różnych powodów.
Zakres ochrony ubezpieczenia dla cudzoziemca zależy od wybranego wariantu plisy, która pokrywa m.in. koszty świadczeń i usług zawartych poniżej.

Wizyty lekarskie

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia organizację leczenia i pokrycie kosztów medycznych. Uwzględnione są w tym m.in. niezbędne wizyty lekarskie w przypadku choroby, a także opieka medyczna potrzebna na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Hospitalizacja

Polisa dla obcokrajowca gwarantuje pokrycie wydatków dotyczących pobytu w szpitalu. Zaliczają się do tego również operacje i zabiegi wraz ze znieczuleniem i wszystkim co wiąże się ze szpitalnym pobytem. W ubezpieczeniu uwzględnione są wszelkie ewentualności, m.in. wypadki i nagłe zachorowania takie jak atak serca czy udar.

Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach

Ubezpieczenie obejmuje pomoc medyczną w nagłych sytuacjach. Zapewnia ochronę po wypadku lub w przypadku zachorowania. Zabezpiecza finansowo przyjazd karetki, pobyt na oddziale ratunkowym, a także nocną i świąteczną opiekę lekarską.

Badania i diagnostyka

Zdrowotne ubezpieczenie dla cudzoziemca zapewnia przeprowadzenie potrzebnych badań i diagnostyki w celu podjęcia leczenia. Jest to m.in. wykonywanie USG, EKG, RTG, spirometrii, biopsji, ECHO serca. Są to także badania: krwi, biochemiczne i immunochemiczne, moczu i kału.

Leki na receptę

Medyczna polisa dla cudzoziemca pokrywa koszty zakupu niezbędnych leków przepisanych przez lekarza, które potrzebne są podczas leczenia.

Transport medyczny

Ubezpieczenie obcokrajowca pokrywa koszt transportu do najbliższej placówki medycznej. Uwzględnia też zamówienie wizyty lekarskiej. W ramach polisy można też wezwać górskie pogotowie ratownicze, skorzystać z transportu helikopterem, do innej specjalistycznej placówki medycznej.

Pomoc stomatologiczna (do 200 EUR)

Zdrowotne ubezpieczenie obejmuje usługi stomatologiczne w przypadku bólu zęba i stanów zapalnych. Uwzględnione leczenie przewiduje ekstrakcję lub z zastosowanie podstawowego wypełnienia (łącznie z RTG). Świadczeniem objęte są również zabiegi mające na celu zmniejszenie bólu

Repatriacja, transport zwłok

Polisa ubezpieczeniowa obcokrajowca obejmuje transport do kraju zamieszkania (repatriacja). Pokrywa też koszty transportu zwłok do kraju oraz koszty związane z tymczasowym złożeniem zwłok.

Plan ubezpieczenia dla obcokrajowca zapewnia obowiązkowy certyfikat, który jest potrzebny wnioskowania o wizę Schengen. Spełnia on ustawowe wytyczne. Firma ubezpieczeniowa oferuje też rozszerzone ubezpieczenie niezależnie od kraju, który jest celem wyjazdu. Koszt ubezpieczenia Schengen ostatecznie zależy od kilku stałych czynników. Są to: wiek osoby ubezpieczanej, zakresu ubezpieczenia, a także czas trwania podróży. Wybierając ubezpieczenie należy upewnić się, że wybrana firma jest licencjonowana i akceptowana w kraju Schengen, do którego planowany jest wyjazd.
Kup polisę